Předávat

Předávat znamená předat, předložit nebo přenést informace, zboží nebo jinou věc.

Relevantní k předávat