Předpojatost

Předpojatost je sklon k předjímání něčeho bez dostatečného zkoumání.

zaujatost, podjatost, neobjektivnost, nekritičnost, objektivnost

Relevantní k předpojatost