Předpoklady

Předpoklady jsou predikované podmínky, které jsou použity k výpočtu výsledků nebo vyhodnocení situace.

Relevantní k předpoklady