Předpověď

proroctví, prognóza, predikce

Relevantní k předpověď