Přeformulování

Přeformulování je proces změny slovního vyjádření, aby více odpovídalo cílům a potřebám.

Relevantní k přeformulování