Překonaný

zastaralý, odbytý, přežilý, vyřízený

Relevantní k překonaný