Přelétavost

Přelétavost je schopnost přemýšlet rychle a jasně a reagovat na situace okamžitě.

nestálost, chvilkovost, těkavost, stálost

Relevantní k přelétavost