Přelud

Přelud je fiktivní vymyšlený příběh nebo představa, která se vyskytuje v literatuře, obrazovém umění a hudbě.

vidina, halucinace, přízrak, fantom, zdání, iluze, sen, klam

Relevantní k přelud