Přenáhlenost

Přenáhlenost je stav, kdy je něco prodlouženo nebo prodlužováno o více, než je nezbytně potřeba.

unáhlenost, ukvapenost, nerozvážnost, neuváženost, nepromyšlenost, nepředloženost

Relevantní k přenáhlenost