Přerušovaný

Přerušovaný: znamená, že činnosti jsou občas přerušovány nebo obnoveny s časovými přestávkami.

nesouvislý, přerývaný, nepravidelný, trhavý

Relevantní k přerušovaný