Přibíjet na kříž

Přibíjet na kříž znamená umisťovat osobu nebo objekt tak, že se kříží ruce a nohy, a připevňuje se je na místo.

Relevantní k přibíjet na kříž