Přibližovat se (rvačka)

Přibližovat se znamená dostávat se do stále bližšího a napjatějšího kontaktu, často se vzájemným dotýkáním a hrozbou fyzického násilí.

Relevantní k přibližovat se (rvačka)