Příbuzenstvo

Příbuzenstvo je vazba mezi lidmi, kteří jsou spojeni biologickým původem nebo rodinnou linií.

příbuzní, rodina, famílie

Relevantní k příbuzenstvo