Příbuzní

Příbuzní jsou lidé, kteří jsou blízce spojeni příbuzenským vztahem, jako např. rodiče, sourozenci, prarodiče, bratranci a další.

Relevantní k příbuzní