Příchylnost

Příchylnost znamená vřelou podporu nebo sympatii k něčemu nebo někomu.

Relevantní k příchylnost