Přičiňovat

Přičiňovat se znamená angažovat se v něčem, přispívat k výsledku či úspěchu.

Relevantní k přičiňovat