Přičiňovat se

Přičiňovat se: angažovat se, zapojit se aktivně do něčeho.

zasazovat se, starat se, snažit se

Relevantní k přičiňovat se