Přičiňovat se

Přičiňovat se znamená aktivně se zapojovat do něčeho, podílet se na něčem, angažovat se.

zasazovat se, starat se, snažit se

Relevantní k přičiňovat se