Přičiňovat se <o co>

Přičiňovat se znamená podílet se na něčem a snažit se aktivně přispět k dosažení cíle.

Relevantní k přičiňovat se <o co>