Přidržet

Držet se něčeho, především názoru nebo návrhu, a odmítnout jakoukoliv změnu.

podržet (dveře), přimět, přinutit, donutit, pohnout

Relevantní k přidržet