Přihrávat si (v kopané)

Přihrávat si znamená posílat míč postupně mezi hráči týmu.

Relevantní k přihrávat si (v kopané)