Příklad

Příklad je přímočarým ukázkovým případem, který slouží k ilustraci nějakého principu, myšlenky nebo názoru.

vzor, exemplář, případ, ukázka, doklad, úloha, problém

Relevantní k příklad