Příkrost

Příkrost je nespravedlivé a nezdvořilé chování s cílem omezit druhou stranu.

strmost, sráznost, drsnost, strohost, tvrdost

Relevantní k příkrost