Příkrost

Příkrost je vyjádření silného nesouhlasu, odmítnutí, šoku nebo zděšení. Vyjadřuje se buď slovně, nebo gestikou.

strmost, sráznost, drsnost, strohost, tvrdost

Relevantní k příkrost