Připouštět

Připouštět znamená přiznat, že něco je pravdivé, možné nebo přípustné.

dovolovat, tolerovat, trpět

Relevantní k připouštět