Přitahovat

Přitahovat znamená působit na něco tak, aby to bylo přitahováno. Může to být fyzická síla, ale také kouzlo nebo zájem.

utahovat (kohout), zatahovat, vábit, lákat, poutat, táhnout, odpuzovat

Relevantní k přitahovat