Přízeň

Přízeň je laskavost a přívětivost vyjadřovaná k druhým. Je to projev lásky, úcty a respektu.

náklonnost, sympatie, příbuzenstvo, příbuzní, rodina

Relevantní k přízeň