Přizpůsobení

adaptace, asimilace, akomodace

Relevantní k přizpůsobení