Prochodit <co> (úplně)

Projít (úplně): absolvovat všechny postupy a úkoly spojené s činností.

Relevantní k prochodit <co> (úplně)