Profukovat

Profukovat znamená vyfouknout, odstranit proudem vzduchu nebo jiné tekutiny.

táhnout (oknem), protahovat

Relevantní k profukovat