Projednávat

Projednávat znamená diskutovat o něčem, prozkoumávat předmět a vyvozovat závěry.

probírat (problémy), prodiskutovávat, rokovat <o čem>, jednat, dojednávat, vyjednávat

Relevantní k projednávat