Projíždět

Projíždět znamená překonávat určitou trasu rychlým pohybem.

jet skrz (bránu), přejíždět, míjet (vesnici)

Relevantní k projíždět