Pronásledovat

Pronásledovat znamená systematicky a důsledně sledovat a dostihovat někoho nebo něco.

chytat (zločince), honit, stíhat, chytit, sledovat (dívku), slídit <za kým>, persekvovat <koho>, šikanovat, zasednout si <na koho>

Relevantní k pronásledovat