Pronikat

Pronikat znamená proniknout dovnitř, projít nebo procházet hlouběji.

vnikat, vstupovat, penetrovat, prostupovat, prolínat, infiltrovat, doléhat (zvuky), zaléhat

Relevantní k pronikat