Prostírat se

Prostírat se znamená přizpůsobit své chování a projevy okolnímu prostředí a lidem, s nimiž se setkáváme.

Relevantní k prostírat se