Prostupovat

Prostupovat znamená pronikat do jiného místa nebo stavu, obvykle bez zastavení.

Relevantní k prostupovat