Protahovat se (schůze)

Prodlužovat časové období schůze, aby se stihly všechny body programu.

Relevantní k protahovat se (schůze)