Provinění

Provinění je hřích nebo porušení nějakého zákona či povinnosti.

poklesek, přestupek, delikt, prohřešení, vina

Relevantní k provinění