Provinění

Provinění je hřích nebo porušení zákona nebo obecně přijatého standardu chování.

poklesek, přestupek, delikt, prohřešení, vina

Relevantní k provinění