Průchod

Průchod je místo, kde se můžete dostat z jednoho místa na druhé, například území nebo budovy.

procházení, chodba, pasáž, průjezd, vyslovení, zjednání

Relevantní k průchod