Pudovost

Pudovost je vlastnost projevující se jako silná touha po něčem. Je to touha, kterou člověk cítí a která je silnější než současně pociťované odmítnutí.

instinktivnost, racionální, živelnost, spontánnost, samovolnost, bezděčnost

Relevantní k pudovost