Pulsování

Pulsování je proces opakovaného vypínání a zapínání elektrického signálu, který produkuje puls.

Relevantní k pulsování