Pumpovat

Nafoukat, stlačovat nebo čerpat čehokoliv nebo někoho pomocí pístu, mechanického nebo elektrického čerpadla.

Relevantní k pumpovat