Působit dobrým dojmem

Vytvářet pozitivní dojem a zanechat dobrý dojem na druhé osoby.

Relevantní k působit dobrým dojmem