Pustošitel

Pustošitel je ten, kdo ničí či zničuje, poškozuje nebo devastuje.

Relevantní k pustošitel