Půtka

Půtka je úzká a krátká cesta, která spojuje dvě místa, obvykle ve vzdálenosti jen několika metrů.

potyčka, bitka, šarvátka, roztržka, rozepře

Relevantní k půtka