Radikální

Radikální - silně zaměřený, drastický, radikální změny nebo opatření.

krajní, rozhodný, rázný, energický, pronikavý, důkladný, nekompromisní

Relevantní k radikální