Reference

dobrozdání, doporučení, posudek, odkaz <na co>

Relevantní k reference