řež

Řež je akce, během které se rychle přesouvají stroje a zařízení z jednoho místa na druhé.

bitva, rvačka

Relevantní k řež