Rezervovanost

Rezervovanost je skromnost a zdrženlivost v projevu, vyjadřování a chování.

zdrženlivost, chladnost, upjatost, odměřenost

Relevantní k rezervovanost